Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 40 ROUTER

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 40 ROUTER
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
12/01/2021 18:05
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
12/01/2021 18:05
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
14/01/2021 15:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
468
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΟΡΑ 40 router MikroTik RB4011iGS+RM.

Υπό Προμήθεια Είδη