Διαγωνισμός

Προμήθεια Τριών (3) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Κεντρικές Μονάδες) και Τριών (3) Οθονών

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια Τριών (3) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Κεντρικές Μονάδες) και Τριών (3) Οθονών
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
24/06/2021 12:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
24/06/2021 12:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
02/07/2021 13:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
565
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Προμήθεια Τριών (3) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Κεντρικές Μονάδες) και Τριών (3) Οθονών

1. Οι προδιαγραφές υπάρχουν στο επισυναπτόμενο αρχείο
2. Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη προσφορά στο Σύνολο των προϊόντων
3. Στην προσφορά σας να συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής, εφόσον υπάρχουν

4. Οικονομικές προσφορές για μέρος του συνόλου των ζητούμενων ειδών, δεν θα γίνονται δεκτές 

5. Στην προσφορά σας να αναγράφεται υποχρεωτικά ο αρθμός ΓΕΜΗ της εταιρείας σας 

Υπό Προμήθεια Είδη