Διαγωνισμός

Προμήθεια Είκοσι (20) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Κεντρική Μονάδα, Οθόνη, Περιφερειακά και Office) για τη Δημ.Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια Είκοσι (20) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Κεντρική Μονάδα, Οθόνη, Περιφερειακά και Office) για τη Δημ.Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
25/10/2021 12:40
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
25/10/2021 12:40
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
30/10/2021 14:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
586
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Προμήθεια Είκοσι (20) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Κεντρική Μονάδα, Οθόνη, Περιφερειακά και Office) για τη Δημ.Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων  

1. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και η Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς υπάρχουν στα επισυναπτόμενα αρχεία

2. Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη προσφορά στο Σύνολο των προϊόντων

3. Τρόπος πληρωμής: επί πιστώσει. 

4. Οικονομικές προσφορές για μέρος του συνόλου των ζητούμενων ειδών, δεν θα γίνονται δεκτές 

5. Στην προσφορά σας να συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής, εφόσον υπάρχουν. 

    Η παράδοση θα γίνει στην οδό Πειραιώς 144 & Εχελιδών 19, στο Σεράφειο Συγκρότημα  

6. Στην προσφορά σας να αναγράφεται υποχρεωτικά ο αρθμός ΓΕΜΗ της εταιρείας σας 

Υπό Προμήθεια Είδη