Διαγωνισμός

Κατασκευή W.C. ΑΜΕΑ Στον Υπόγειο Σταθμό Αυτοκινήτων Της Πλατείας Κλαυθμώνος

Τίτλος - Περιγραφή:
Κατασκευή W.C. ΑΜΕΑ Στον Υπόγειο Σταθμό Αυτοκινήτων Της Πλατείας Κλαυθμώνος
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
09/09/2022 13:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
09/09/2022 13:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
16/09/2022 13:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
674
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Κατασκευή W.C. ΑΜΕΑ Στον Υπόγειο Σταθμό Αυτοκινήτων Της Πλατείας Κλαυθμώνος  

  • Η Τεχνική Περιγραφή βρίσκεται στο επισυναπτόμενο αρχείο
  • Η Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς βρίσκεται στο επισυναπτόμενο αρχείο 
  • Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο
  • Για τον ορισμό ραντεβού για την απαραίτητη αυτοψία του χώρου μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κύριο Παντελή Καραβά,
    στο τηλέφωνο 6974 509146. 
  • Στην προσφορά σας είναι απαραίτητο να αναγράφεται ο αριθμός ΓΕΜΗ της Εταιρείας σας 

Υπό Προμήθεια Είδη