Διαγωνισμός

Προμήθεια Δύο (2) Σαρωτών Εγγράφων για τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια Δύο (2) Σαρωτών Εγγράφων για τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
12/09/2022 13:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
12/09/2022 13:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
16/09/2022 12:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
675
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Προμήθεια για τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων

  • Δύο (2) Scanner Cannon drc240  
  • Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη προσφορά στο Σύνολο των προϊόντων
  • Στην προσφορά σας να συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής εφόσον υπάρχουν, και να αναγράφεται ο αριθμός ΓΕΜΗ της Εταιρείας σας 

Υπό Προμήθεια Είδη