Διαγωνισμός

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ CO ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ CO ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
05/10/2020 11:20
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
05/10/2020 11:21
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
08/10/2020 15:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
399
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Η ετήσια συντήρηση του Συστήματος Ανίχνευσης CO θα πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες , από ειδικευμένο συνεργείο:

 

1) Έλεγχο καλής λειτουργίας και καθαρισμό των στοιχείων του Κεντρικού Πίνακα
2) Καθαρισμό βαθμονόμηση και έλεγχο καλής λειτουργίας όλων των ανιχνευτών (ηλεκτροχημικά αισθητήρια)
3) Έλεγχο των διατάξεων τροφοδοσίας αυτομάτου φορτίσεως και συσσωρευτών
4) Έλεγχο και απαραίτητες ρυθμίσεις για την καλή λειτουργίας  ανιχνευτικών  κυκλωμάτων  και  συναγερμών, ηχητικών οργάνων κ.λ.π
5) Ενεργοποίηση Ανιχνευτών και Μπουτόν 
Οι παραπάνω εργασίες θα πραγματοποιούνται ανά τρίμηνο (4 επισκέψεις στο έτος).  

Παράλληλα ο ανάδοχος που θα αναλάβει την πλήρη ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του συστήματος θα εγγυηθεί και την όποια αποκατάσταση βλάβης προκύψει κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης με επέμβαση εντός 12ώρου από την κλήση για τη βλάβη.

Στην Κλαυθμώνος το σύστημα αποτελείται :

1) 4 πίνακες με δυνατότητα σύνδεσης 64 ανιχνευτών
2) 64 ηλεκτροχημικά αισθητήρια for Carbon Monoxide
3) 8μπαταρίες για τους πίνακες

του οίκου OLYMPIA ELECTRONICS 

 

Στην Βαρβάκειο το σύστημα αποτελείται:

1) 3 πίνακες με δυνατότητα σύνδεσης 45 ανιχνευτών
2) 45 ηλεκτροχημικά αισθητήρια for Carbon Monoxide
3) 6 μπαταρίες για τους πίνακες
  του οίκου OLYMPIA ELECTRONICS 

Υπό Προμήθεια Είδη