Αρχική Σελίδα Διαγωνισμών

Ενεργοί Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
Switch για επέκταση δικτύου 587 26/10/2021 11:27 29/10/2021 10:00
Προμήθεια Είκοσι (20) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Κεντρική Μονάδα, Οθόνη, Περιφερειακά και Office) για τη Δημ.Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων 586 25/10/2021 12:40 30/10/2021 14:00

Ολοκληρωμένοι Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
Προμήθεια Είκοσι (20) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Κεντρική Μονάδα, Οθόνη, Περιφερειακά και Office) για τα ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων 585 20/10/2021 16:50 25/10/2021 17:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WASTE TONER (10854) 583 07/10/2021 15:18 12/10/2021 10:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ(10849+10680) 582 07/10/2021 15:10 12/10/2021 10:01
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 581 20/09/2021 07:50 22/09/2021 10:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 580 16/09/2021 13:00 21/09/2021 09:00
Προμήθεια ενενήντα (90) επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών και ενενήντα (90) οθονών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΟΠΑΝΔΑ» (προϋπολογισμού μέχρι εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000€) πλέον φπα 24%). 579 27/08/2021 13:45 09/09/2021 10:00
Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών αναλώσιμων, για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Αθηναίων. 578 16/08/2021 14:30 18/08/2021 14:30
Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 & Α3 για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Αθηναίων. 577 05/08/2021 16:00 10/08/2021 16:00
Προμήθεια και Τοποθέτηση Μεμβράνης Ηλιοπροστασίας στο ΚΕΠ Αμπελοκήπων. 576 05/08/2021 11:40 10/08/2021 11:40
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 575 26/07/2021 15:00 30/07/2021 13:00
Δείτε όλους τους ολοκληρωμένους διαγωνισμούς >