Αρχική Σελίδα Διαγωνισμών

Ενεργοί Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 453 03/12/2020 11:45 07/12/2020 10:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 452 03/12/2020 11:12 08/12/2020 10:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. 449 30/11/2020 10:30 03/12/2020 13:30

Ολοκληρωμένοι Διαγωνισμοί