Αρχική Σελίδα Διαγωνισμών

Ενεργοί Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
Δε βρέθηκαν διαγωνισμοί

Ολοκληρωμένοι Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 529 12/04/2021 09:55 16/04/2021 10:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 528 12/04/2021 09:52 19/04/2021 09:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 527 12/04/2021 09:42 19/04/2021 10:00
Προμήθεια Επίπλων και λοιπού Εξοπλισμού για τα εννέα (9) ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων 526 09/04/2021 14:00 15/04/2021 13:00
Προμήθεια τριών (3) αδειών χρηστών οffice, για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Αθηναίων. 524 08/04/2021 10:45 09/04/2021 16:00
Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τα εννέα (9) ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων 521 06/04/2021 14:00 14/04/2021 14:00
Προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Αθηναίων. 520 02/04/2021 15:35 06/04/2021 15:30
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 519 01/04/2021 20:48 05/04/2021 10:00
Προμήθεια Ογδόντα (80) Καθισμάτων Κοινού για τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων 517 30/03/2021 12:00 05/04/2021 14:00
Προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού στο πλαίσιο αναβάθμισης & εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. 516 18/03/2021 14:30 22/03/2021 14:30
Δείτε όλους τους ολοκληρωμένους διαγωνισμούς >