Αρχική Σελίδα Διαγωνισμών

Ολοκληρωμένοι Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
Προμήθεια ρολών εκτύπωσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας & Τεκμηρίωσης του Δήμου Αθηναίων. 649 24/05/2022 11:30 26/05/2022 11:30
Προμήθεια καρεκλών γραφείου για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων του Δήμου Αθηναίων. 648 19/05/2022 16:30 24/05/2022 16:03
Προμήθεια και Τοποθέτηση Αμμοβολής σε υαλοπίνακα στο ΚΕΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 647 18/05/2022 13:30 27/05/2022 13:00
Προμήθεια & εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Αθηναίων. 646 17/05/2022 15:30 20/05/2022 15:30
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (13374,13380) 645 17/05/2022 14:55 20/05/2022 12:00
Προμήθεια ενός (1) Εκτυπωτή και Μελανιών για τη Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων 644 17/05/2022 13:00 23/05/2022 13:00
Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. 643 12/05/2022 14:00 13/05/2022 15:00
Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. 642 10/05/2022 13:40 11/05/2022 13:40
Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων(11485) 641 10/05/2022 12:32 18/05/2022 12:01
Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση τηλεφωνικού κέντρου και δημιουργία νέου δικτύου δομημένης καλωδίωσης στο 3ο κοιμητήριο Αθηνών 640 10/05/2022 11:24 24/05/2022 13:00
Δείτε όλους τους ολοκληρωμένους διαγωνισμούς >