Αρχική Σελίδα Διαγωνισμών

Ολοκληρωμένοι Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 694 15/03/2023 15:33 17/03/2023 14:00
Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τα εννέα (9) ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων 693 14/03/2023 15:00 20/03/2023 13:00
Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τα εννέα (9) ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων 692 13/03/2023 16:00 19/03/2023 16:00
Προμήθεια Ηλεκτρικού Εξοπλισμού για τα εννέα (9) ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων 691 09/03/2023 16:00 15/03/2023 14:00
Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για τα εννέα (9) ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων 690 09/03/2023 12:00 17/03/2023 14:00
Προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης 689 17/02/2023 12:05 20/02/2023 17:05
Προμήθεια Γραφικής Ύλης για την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων 688 14/02/2023 13:00 17/02/2023 13:30
Προμήθεια 45 ηλεκτρονικών υπολογιστών και 30 οθονών για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων 687 02/12/2022 10:44 07/12/2022 17:00
Προμήθεια 16 ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού τηλεδιασκέψεων για τις ανάγκες των Δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Αθηναίων 686 25/11/2022 09:50 29/11/2022 17:00
Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού(ΟΠΑΝΔΑ) 685 18/11/2022 09:48 21/11/2022 14:00
Δείτε όλους τους ολοκληρωμένους διαγωνισμούς >