Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 UPS

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 UPS
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
05/10/2020 14:11
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
05/10/2020 14:12
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
09/10/2020 15:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
400
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Ανάγκη για προμήθεια 2 ups για τους χώρους στάθμευσης Κλαυθμώνος και Βαρβάκειος με τα εξής χαρακτηριστικά:

10kVA τριφασικής  εισόδου  και  εξόδου, αδιάλειπτης  μεταγωγής  με μηδενικό  χρόνο  από  την  έξοδο  του μετατροπέα στην εναλλακτική γραμμή τροφοδοσίας και αυτονομία 10 λεπτών για το φορτίο των 10KVA.

Μεταφορά & Εγκατάσταση
2 νέων UPS και
συσσωρευτών τους,
όδευση νέων
παροχών εισόδου - εξόδου
UPS και εγκατάσταση νέων
ηλεκτρολογικών πινάκων
UPS.

Απαιτείται αυτοψία με τον υπεύθυνο των πάρκινγκ κ. Δημήτρη Παυλή

Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι : 6936595630

Διευκρινίσεις

07/10/2020 15:18

Ζητείται ups τριφασικής εισόδου και τριφασικής εξόδου.

Ιστορικό Παρατάσεων Διαγωνισμού

07/10/2020 16:00 09/10/2020 15:00


Υπό Προμήθεια Είδη