Διαγωνισμός

Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος ασφάλειας

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος ασφάλειας
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
05/10/2020 14:42
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
05/10/2020 14:43
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
09/10/2020 13:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
402
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Προμήθεια, τοποθέτηση και λειτουργία συστήματος ασφάλειας με δυνατότητα παρακολούθησης online, που να περιλαμβάνει τα εξής:

 

1) Κάμερες dome varifocal εξ. Χώρου 5 ΜΡ         72 τμ
2) DVR 32 chan. 8 ΜΡ                                                2 τμ
3) HDD 4TB                                                                   2 τμ
4) Monitor Full HD 32’’                                               2 τμ
5) Καλωδίωση ισχυρών (εκτίμηση μήκους)    1500 - 1800 μ
6) Καλώδιο τροφοδοσίας εικόνας (εκτίμηση μήκους)    3500 – 4000 μ
7) Όλα τα απαραίτητα λοιπά στοιχεία συστήματος (τροφοδοτικά, μπαταρίες connectors κλπ)
-      Mεταλλικές πινακίδες σήμανσης για εποπτεία χώρου για λόγους ασφαλείας από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, βάσει νόμου 2472/1997, ΑΠΠΔ 1122/ 26-9-2000 με αγγλική ένδειξη CCTV in Operation  6 τεμ 50Χ70 & 20 τεμ 30Χ50

Θα παρασχεθεί κάτοψη για τον ακριβή υπολογισμό και απαιτείται αυτοψία του χώρου πριν την υποβολή της προσφοράς.

Τηλέφωνο επικοινωνίας κύριος Δημήτρης Παυλής 6936595630

 

 

 

Διευκρινίσεις

07/10/2020 13:22

Διευκρινίσεις

Οι κάμερες dome είναι: σταθερές, IR ελάχιστης απόστασης 20 μ, αναλογικές. Επίσης τροποποιείται η προδιαγραφή varifocal σε σταθερής εστίασης 2,8mm

Στο χώρο υπάρχει εγκατεστημένο DVR 16 ch. 8MP , επομένως οι 8 επιπλέον θα συνδεθούν στο υπάρχον καταγραφικό. Το υπάρχον καταγραφικό χρησιμοποιεί το λογισμικό Bit Vison .

Επίσης στον χώρο υπάρχει ήδη εγκατεστημένο ένα monitor 32’’ .

Η αναφορά στην καλωδίωση του συστήματος είναι καθαρά ενδεικτική. Ο τρόπος διασύνδεσης και ο τύπος της καλωδίωσης είναι στην ευχέρεια της κάθε εταιρείας και τελικά θα καθορίσει και το μήκος των καλωδιώσεων. Το ίδιο ισχύει και για τα υλικά όδευσης. Στον χώρο υπάρχουν σχάρες και όπου δεν επαρκούν θα πρέπει o υποψήφιος να υπολογίζει κανάλια στον τοίχο.

Τα τροφοδοτικά των καμερών θα πρέπει να έχουν και μπαταρία.

Υπενθυμίζουμε ότι η αυτοψία στον χώρο είναι υποχρεωτική και η κάτοψη παρέχεται κατόπιν ζήτησης στο email d.pavlis@daem.gr, εφόσον έχει προηγηθεί η επίσκεψη στον χώρο.


Ιστορικό Παρατάσεων Διαγωνισμού

09/10/2020 10:00 09/10/2020 13:00


Υπό Προμήθεια Είδη