Διαγωνισμός

Προμήθεια καρεκλών

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια καρεκλών
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
05/10/2020 14:58
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
05/10/2020 14:59
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
09/10/2020 10:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
403
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Προμήθεια 2 καρεκλών γραφείου και 2 καρεκλών επισκεπτών 

Υπό Προμήθεια Είδη