Διαγωνισμός

Προμήθεια Δέκα (10) Adaptor Devices (Προσαρμογείς) Για USB STICK GATE C, Για την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια Δέκα (10) Adaptor Devices (Προσαρμογείς) Για USB STICK GATE C, Για την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
06/11/2020 16:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
06/11/2020 16:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
11/11/2020 13:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
429
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Προμήθεια Δέκα (10) Adaptor Devices (Προσαρμογείς) Για USB STICK GATE C, Για την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων. 

  • Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο 
  • Στην προσφορά σας να συμπεριληφθούν τα έξοδα αποστολής εφόσον υπάρχουν  

Υπό Προμήθεια Είδη