Διαγωνισμός

Προμήθεια Ημερολογίων έτους 2021

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια Ημερολογίων έτους 2021
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
10/11/2020 13:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
10/11/2020 13:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
16/11/2020 13:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
433
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Προμήθεια Ημερολογίων Έτους 2021: 

  • Τρία (3) εβδομαδιαία ημερολόγια 2021 μέγεθος Α4
  • Έξι (6) εβδομαδιαία ημερολόγια 2021 μεγέθους 23Χ17
  • Δύο (2)  ημερήσια ημερολόγια 2021
  • Δύο (2) μηνιαία πλάνα μηνών γραφείου 2021   

Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο.

Στην προσφορά σας να συμπεριληφθούν φωτογραφίες των προσφερόμενων ειδών και έξοδα αποστολής εφόσον υπάρχουν.  

Υπό Προμήθεια Είδη