Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΝΗΜΗΣ RAM

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΝΗΜΗΣ RAM
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
20/11/2020 13:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
20/11/2020 13:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
24/11/2020 12:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
441
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-11-2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΗΣ RAM: Crucial 16GB DDR4-2666MHz (CT16G4SFD8266)

Υπό Προμήθεια Είδη