Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
20/11/2020 13:25
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
20/11/2020 13:25
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
24/11/2020 12:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
444
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-11-2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Synology DiskStation DS418

Υπό Προμήθεια Είδη