Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
03/12/2020 11:12
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
03/12/2020 11:12
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
08/12/2020 10:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
452
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ.

Υπό Προμήθεια Είδη