Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
03/12/2020 11:45
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
03/12/2020 11:45
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
07/12/2020 10:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
453
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 09/12/2020.

Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ.

Υπό Προμήθεια Είδη