Διαγωνισμός

Προμήθεια και Τοποθέτηση Φάρων LED και Σειρήνων σε οκτώ (8) μοτό τύπου GTR 150.

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια και Τοποθέτηση Φάρων LED και Σειρήνων σε οκτώ (8) μοτό τύπου GTR 150.
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
16/12/2020 13:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
16/12/2020 13:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
21/12/2020 13:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
458
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση είκοσι τεσσάρων (24) φάρων LED και οχτώ (8) σειρήνων, καθώς και των χειριστηρίων αυτών σε οχτώ μοτοσικλέτες τύπου 

HONDA GTR 150 της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων.

Τα ηχητικά μέσα θα πρέπει να είναι σειρήνα-ηχείο ισχύος 30 WATT με ενσωματωμένο ενισχυτή, με 3 διαφορετικούς ήχους και χειριστήριο εναλλαγής των παραγόμενων ήχων. 

Τα φωτιστικά σώματα θα πρέπει να είναι δύο (2) τύπου cobe led strobe, ισχύος 18 WATT για το εμπρός μέρος της μοτοσικλέτας και ένα ίδιου τύπου για το πίσω μέρος. Θα πρέπει να είναι αδιάβροχα σε βαθμό IP65 και να φέρουν ανακλαστήρες εντός τους και χειριστήριο για εναλλαγή των εννέα (9) φωτιστικών μοτίβων (flash pattern).  

Στην προσφορά σας για την τοποθέτηση να περιλαμβάνονται και όλα τα απαιτούμενα υλικά όπως ασφαλειοθήκες, βάσεις στήριξης, καλωδιώσεις, υλικά προστασίας και αδιαβροχοποίησης κτλ.

Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο. 

 

Υπό Προμήθεια Είδη