Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
29/12/2020 13:15
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
29/12/2020 13:15
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
04/01/2021 09:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
465
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ:Hti Body Infrated Thermometer, HT-820D.(10 TEMAXIA)

Υπό Προμήθεια Είδη