Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΩΝΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΩΝΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
18/02/2021 15:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
18/02/2021 15:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
23/02/2021 13:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
499
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Ο διαγωνισμός αφορά την παρακάτω προμήθεια:

Α. Εκατό (100) Κώνοι 50 εκατοστών με αντανακλαστική ταινία

Β. Πενήντα (50) Κώνοι 75 εκατοστών με βαριά βάση από καουτσούκ και αντανακλαστική ταινία.

Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των τεμαχίων.

Υπό Προμήθεια Είδη