Διαγωνισμός

Προμήθεια Έξι (6) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Έξι (6) Οθονών 

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια Έξι (6) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Έξι (6) Οθονών 
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
23/02/2021 11:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
23/02/2021 11:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
01/03/2021 13:30
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
504
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Προμήθεια Έξι (6) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Κεντρικές Μονάδες) και Έξι (6) Οθονών 

  • Οι προδιαγραφές υπάρχουν στο επισυναπτόμενο αρχείο
  • Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη προσφορά στο Σύνολο των προϊόντων
  • Στην προσφορά σας να συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής, εφόσον υπάρχουν
  • Στην προσφορά σας να αναγράφεται υποχρεωτικά ο αρθμός ΓΕΜΗ της εταιρείας σας

Υπό Προμήθεια Είδη