Διαγωνισμός

Προμήθεια λοξών γωνιών αρχειοθέτησης φακέλων και περιοδικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων του Δήμου Αθηναίων.

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια λοξών γωνιών αρχειοθέτησης φακέλων και περιοδικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων του Δήμου Αθηναίων.
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
24/02/2021 09:40
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
24/02/2021 09:40
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
26/02/2021 15:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
505
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις:

  • Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί στην οικονομική σας προσφορά και το κόστος των μεταφορικών εξόδων. Η παράδοση θα γίνει στη Γενική Δ/νση Οικονομικών του Δήμου Αθηναίων επί της οδού Λιοσίων 22_Τ.Κ. 10438_Αθήνα_ (2ος όροφος).
  • Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη στο σύνολο των προϊόντων οικονομική προσφορά.
  • Στα σχόλια των υπό προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά οι προδιαγραφές των προϊόντων και στα συνημμένα αρχεία υπάρχει δείγμα φωτογραφιών.

Υπό Προμήθεια Είδη