Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (1) ΑΔΕΙΑΣ Windows Server 2019 Standard Edition

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (1) ΑΔΕΙΑΣ Windows Server 2019 Standard Edition
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
08/03/2021 16:25
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
08/03/2021 16:25
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
09/03/2021 15:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
509
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΩΣ 11/03/2021.

Διευκρινίσεις

09/03/2021 13:39

Η ΑΔΕΙΑ ΑΦΟΡΑ 2 CORES

Υπό Προμήθεια Είδη