Διαγωνισμός

Προμήθεια Μελανιών για τα ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια Μελανιών για τα ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
17/03/2021 14:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
17/03/2021 14:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
24/03/2021 14:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
515
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Προμήθεια Μελανιών για τα ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων

  • Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο
  • Τα αναλώσιμα θα πρέπει να είναι γνήσια
  • Η παράδοση θα γίνει σε κάθε ΚΕΠ ξεχωριστά
  • Στην προσφορά σας θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα έξοδα μεταφοράς εφόσον υπάρχουν 
  • Τα είδη περιγράφονται στο επισυναπτόμενο αρχείο, το οποίο και θα πρέπει να συμπληρωθεί 
  • Στην προσφορά σας είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται ο αριθμός ΓΕΜΗ της εταιρείας σας

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη