Διαγωνισμός

Προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Αθηναίων.

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Αθηναίων.
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
02/04/2021 15:35
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
02/04/2021 15:35
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
06/04/2021 15:30
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
520
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

  • Ο Διαγωνισμός αφορά την Προμήθεια Γραφειακού Εξοπλισμού όπως περιγράφονται στη τεχνική περιγραφή πλήρως συναρμολογημένα και λειτουργικά εγκατεστημένα στο χώρο που στεγάζονται τα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Αθηναίων επί της οδού Λιοσίων 22_Τ.Κ.:10438_Αθήνα (3ος Όροφος). Παρακαλώ όπως συμπεριλήφθεί στην τελική σας οικονομική προοσφορά το κόστος μεταφορικών & συναρμολόγησης.
  • Κριτήριο Αξιολόγησης των προσφορών η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψης βάσει τιμής. 
  • Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία παραγγελίας.

Υπό Προμήθεια Είδη