Διαγωνισμός

Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τα εννέα (9) ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τα εννέα (9) ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
06/04/2021 14:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
06/04/2021 14:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
14/04/2021 14:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
521
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τα εννέα (9) ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων 

  • Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο
  • Να αναφέρεται το κόστος των μεταφορικών -εφόσον υπάρχει-, και ο χρόνος παράδοσης
  • Η παράδοση θα γίνει στα κατά τόπους ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων 
  • Τα ζητούμενα είδη βρίσκονται στο επισυναπτόμενο αρχείο 
  • Οικονομικές προσφορές για μέρος του συνόλου των ζητούμενων ειδών, δεν θα γίνονται δεκτές 
  • Στις προσφορές σας είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο αριθμός ΓΕΜΗ της εταιρείας σας

Υπό Προμήθεια Είδη