Διαγωνισμός

Προμήθεια τριών (3) αδειών χρηστών οffice, για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Αθηναίων.

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια τριών (3) αδειών χρηστών οffice, για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Αθηναίων.
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
08/04/2021 10:38
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
08/04/2021 10:45
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
09/04/2021 16:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
524
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Υπό Προμήθεια Είδη