Διαγωνισμός

Προμήθεια δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) μασκών προστασίας μιας χρήσης και εκατό (100) απολυμαντικών gel χεριών για τα εννέα ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) μασκών προστασίας μιας χρήσης και εκατό (100) απολυμαντικών gel χεριών για τα εννέα ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
19/05/2021 12:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
19/05/2021 12:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
28/05/2021 12:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
547
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Προμήθεια δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) μασκών προστασίας μιας χρήσης και εκατό (100) απολυμαντικών gel χεριών με αντλία του ενός λίτρου (1LT)  για τα εννέα ΚΕΠ του Δ.Αθηναίων

  • Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη προσφορά στο Σύνολο 
  • Να αναφέρεται το κόστος των μεταφορικών -εφόσον υπάρχει-, και ο χρόνος παράδοσης
  • Στις προσφορές σας είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο αριθμός ΓΕΜΗ της εταιρείας σας 

Υπό Προμήθεια Είδη