Διαγωνισμός

ΕΚΤΥΠΩΣΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ..

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΚΤΥΠΩΣΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ..
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
07/06/2021 12:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
07/06/2021 12:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
11/06/2021 10:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
€ 18.600,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
556
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Έργο : « Εκτύπωση και παράδοση στον ταχυδρομικό φορέα ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο NATIONAL SERVICES για αποστολή σε οφειλέτες, 97.000 περίπου φακέλων αλληλογραφίας ειδοποιητηρίων κλήσεων (ταμειακών προσκλήσεων), προερχόμενες από παραβάσεις ελεγχόμενης στάθμευσης της Δ.νσης Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων και της ΕΛ.ΑΣ.» με προϋπολογισμό έως 15.000 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.»

Παρατηρήσεις: Επισυνάπτεται έντυπο με τη διαδιακασία και τις προδιαγραφές που απαιτούνται , καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα. 

Τρόπος Πληρωμής: Πίστωση 90 ημερών.

Ιστορικό Παρατάσεων Διαγωνισμού

10/06/2021 13:00 11/06/2021 10:00


Υπό Προμήθεια Είδη