Διαγωνισμός

Προμήθεια Δέκα (10) Τροχήλατων Καθισμάτων Γραφείου

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια Δέκα (10) Τροχήλατων Καθισμάτων Γραφείου
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
24/06/2021 11:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
24/06/2021 11:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
02/07/2021 12:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
563
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Προμήθεια Δέκα (10) Τροχήλατων Καθισμάτων Γραφείου 

  • Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο 
  • Οι τροχήλατες καρέκλες πρέπει να είναι με ανάκλιση πλάτης, μπράτσα και να παραδοθούν συναρμολογημένες
  • Οι προδιαγραφές βρίσκονται στο επισυναπτόμενο αρχείο 
  • Να αναφέρεται το κόστος των μεταφορικών -εφόσον υπάρχει-, και ο χρόνος παράδοσης
  • Απαραίτητα εγγύηση και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών
  • Οι προσφορές να συνοδεύονται από φωτογραφία των καθίσματος 
  • Στις προσφορές σας είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο αριθμός ΓΕΜΗ της εταιρείας σας 

Υπό Προμήθεια Είδη