Διαγωνισμός

Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
24/06/2021 13:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
24/06/2021 13:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
29/06/2021 12:30
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
566
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων

  • Τέσσερις (4) SD CARDS, χωρητικότητας 256 GB με Speed Class τουλάχιστον U3 για αποθήκευση καταγραφών - δεδομένων 
  • Έναν (1) εξωτερικό σκληρό δίσκο τύπου SSD, χωρητικότητας 500 GB για αποθήκευση και backup δεδομένων
  • Τα υπό προμήθεια είδη προορίζονται για τα drones της Δημοτικής Αστυνομίας
  • Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη προσφορά στο Σύνολο των προϊόντων
  • Στην προσφορά σας να συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής, εφόσον υπάρχουν
  •  Στην προσφορά σας να αναγράφεται υποχρεωτικά ο αρθμός ΓΕΜΗ της εταιρείας σας 

Υπό Προμήθεια Είδη