Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΑΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6 + 1 ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΠ ΤΟΥ Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΑΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6 + 1 ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΠ ΤΟΥ Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
20/07/2021 15:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
20/07/2021 15:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
26/07/2021 12:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
573
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει στα κατα τόπους ΚΕΠ, η έδρα των οποίων αναφέρεται στο επισυναπτόμενο αρχείο. Στη προσφορά σας να περιλαμβάνεται το κόστος των μεταφορικών -εφόσον υπάρχει-, καθώς και ο χρόνος παράδοσης.

Στις προσφορές σας είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο αριθμός ΓΕΜΗ της εταιρείας σας.

Διευκρινίσεις

21/07/2021 10:59

Οι σκάλες θα πρέπει να είναι με αντιολισθητικα σκαλοπάτια.
7 σκαλοπάτια ( 6 σκαλιά + 1 πλατύσκαλο )
Μέγιστη αντοχή σε βάρος 120 kg - 150 kg.
Ύψος: 2.12m - 2.20m

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη