Αρχική Σελίδα Διαγωνισμών

Ενεργοί Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
Δε βρέθηκαν διαγωνισμοί

Ολοκληρωμένοι Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
Προμήθεια μελανιών & λοιπών υλικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αθηναίων. 731 07/12/2023 10:15 08/12/2023 10:15
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων. 729 20/11/2023 13:15 22/11/2023 13:15
Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΔΒΑ. 728 13/11/2023 13:30 15/11/2023 13:30
Προμήθεια Αδειών Microsoft, για ένα (1) έτος. 727 10/11/2023 14:31 13/11/2023 14:31
Προμήθεια projectors για τις ανάγκες του ΟΠΑΝΔΑ. 725 06/11/2023 11:15 07/11/2023 15:00
Προμήθεια 10 η/υ και περιφεριακών υλικών για τις ανάγκες της ΔΑΕΜ 724 25/10/2023 13:05 31/10/2023 13:00
Προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων 723 17/10/2023 15:00 23/10/2023 12:00
Προμήθεια 100 αδειών Microsoft 365 Exchange Online (plan 1) 3έτης διάρκειας 722 02/10/2023 15:00 04/10/2023 14:33
Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Αθηναίων 721 26/09/2023 15:00 02/10/2023 12:20
Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων(17514) 719 18/07/2023 13:32 20/07/2023 13:00
Δείτε όλους τους ολοκληρωμένους διαγωνισμούς >