Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΠ ΣΕΠΟΛΙΩΝ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΠ ΣΕΠΟΛΙΩΝ
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
21/07/2021 15:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
21/07/2021 15:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
28/07/2021 12:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
574
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Προμήθεια και εγκατάσταση επιτοίχιου κλιματιστικού 9.000 btu

Η εγκατάσταση θα γίνει στο ΚΕΠ ΣΕΠΟΛΙΩΝ

Μπορείτε να επισκεφθείτε το ΚΕΠ ΣΕΠΟΛΙΩΝ εφόσον κρίνετε απαραίτητη την αυτοψία του χώρου.

Σας παραθέτουμε τα στοιχεία επικοινωνίας του ΚΕΠ για τον ορισμό ραντεβού: 

ΚΕΠ ΣΕΠΟΛΙΩΝ- Αυλώνος 26-28 - Τ.Κ.11744  - Υπεύθυνη κυρία Δρίβα  τηλ: 213 1321300, 210 5157289

Στην προσφορά σας είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο αριθμός ΓΕΜΗ της εταιρείας σας.

Υπό Προμήθεια Είδη