Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WASTE TONER (10854)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WASTE TONER (10854)
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
07/10/2021 15:18
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
07/10/2021 15:18
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
12/10/2021 10:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
583
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΟΡΑ ΓΝΗΣΙΟ WASTE TONER(2TMX) ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ Samsung CLP-680DW.

Υπό Προμήθεια Είδη