Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) PLOTTERS ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) PLOTTERS ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
10/11/2021 12:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
10/11/2021 12:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
12/11/2021 12:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
588
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια δύο (2) τεμαχίων PLOTTER-SCANER τύπου Α (Βλέπε επισυναπτόμενο ΕΝΤΥΠΟ Α) και ενός (1) τεμαχίου PLOTTER τύπου Β (Βλέπε επισυναπτόμενο ΕΝΤΥΠΟ Β).

 • Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των προϊόντων.
 • Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσφέρουν το σύνολο των προϊόντων. Τμηματικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.
 • Τρόπος πληρωμής: επί πιστώσει.
 • Στην προσφορά σας είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο αριθμός ΓΕΜΗ.  
 • Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται στον τύπο των περιγραφόμενων προϊόντων. Η παράδοση θα γίνει σε τρία σημεία: 
  Α) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας και Τεκμηρίωσης_Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως επί της οδού Λιοσίων 22, 10438 Αθήνα 
  Β) Δ/νση Κηποτεχνίας & Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων επί της οδού Π. Κανελλόπουλου 5 (πρώην Λεωφ. Κατεχάκη), 115 25 Αθήνα 
  Γ) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος επί της Αθηνάς 16, Τ.Κ 10551 Αθήνα
  *ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΣΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ.

Διευκρινίσεις

11/11/2021 11:29

Όσον αφορά το plotter τύπου Β (έντυπο 2) θέλουμε να είναι 44-in PostScript.

Υπό Προμήθεια Είδη