Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER(JIRA 11355)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER(JIRA 11355)
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
16/11/2021 20:18
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
16/11/2021 20:18
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
19/11/2021 15:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
590
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Απαραίτητη προυπόθεση να είναι τα μελάνια γνήσια.Επίσης να μην έχουν χρόνο παράδοσης περισσότερο απο 20 ημέρες.

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη