Διαγωνισμός

Προμήθεια μελανιών για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων(12772)

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια μελανιών για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων(12772)
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
15/04/2022 12:21
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
15/04/2022 12:21
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
19/04/2022 17:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
632
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Προμήθεια μελανιών ( 5 πλήρης σειρές ) για εκτυπωτή LEXMARK MC 3326.

Απαραίτητη προυπόθεση για την υποβολή προσφοράς είναι να αναγράφεται ο χρόνος παράδοσης.

 

Υπό Προμήθεια Είδη