Διαγωνισμός

Προμήθεια μελανιών για plotter Hp DesignJet T630(13160)

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια μελανιών για plotter Hp DesignJet T630(13160)
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
19/04/2022 13:25
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
19/04/2022 13:25
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
21/04/2022 17:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
634
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Προμήθεια 3 σετ μελανιών για plotter Hp DesignJet T630.

Υπό Προμήθεια Είδη