Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ Η/Υ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ Η/Υ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
20/04/2022 15:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
20/04/2022 15:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
27/04/2022 15:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
635
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

 • Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο.
 • Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας.
 • Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσφέρουν το σύνολο των προϊόντων. Τμηματικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.
 • Τρόπος πληρωμής: επί πιστώσει.
 • Στην προσφορά σας είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο αριθμός ΓΕΜΗ της Εταιρείας σας.
 • Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι καινούργια και να ανταποκρίνονται στον τύπο των περιγραφόμενων προϊόντων.
 • Η παράδοση θα γίνει στο Σεράφειο Συγκρότημα του Δήμου Αθηναίων επί της οδού Πειραιώς 144 & Εχελιδών 19, Αθήνα 118 54_Υπόψη κ. Κυπαρίση 2144062700_εσωτ.352
  *Η μεταφορική εταιρεία θα πρέπει να γνωρίζει ότι τα προϊόντα που θα παραδοθούν στον 2ο όροφο του Κτιρίου (υπάρχει ασανσέρ).
  Παρακαλώ όπως στη τελική σας προσφορά συμπεριληφθεί και το κόστος των μεταφορικών.
 • Σε πρώτη φάση θα καταθέσετε απλά την οικονομική σας προσφορά. Σε περίπτωση που είσαστε ο μειοδότης του Διαγωνισμού θα σας σας ζητηθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα, ποινικό μητρώο).
   

Κωδικοί CPV

 • (30200000-1): Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες
 • (30213300-8): Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Υπό Προμήθεια Είδη