Διαγωνισμός

Προμήθεια και τοποθέτηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για το ΚΕΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια και τοποθέτηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για το ΚΕΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
04/05/2022 16:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
04/05/2022 16:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
11/05/2022 15:31
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
638
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Προμήθεια και τοποθέτηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για το ΚΕΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

  • Τα ζητούμενα είδη βρίσκονται στο επισυναπτόμενο αρχείο 
  • Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο
  • Προσφορές για μέρος του συνόλου των ζητούμενων ειδών ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές 
  • Για τον ορισμό ραντεβού για την απαραίτητη αυτοψία του χώρου επικοινωνήστε με την κυρία Κιάσσου Μαρία
    στα τηλέφωνα: 6944 4718651 - 2103845220 - 210 3303235 - Ώρες 08.00-12.00
  • Στην προσφορά σας είναι απαραίτητο να αναγράφεται ο αριθμός ΓΕΜΗ της Εταιρείας σας.     
     

Υπό Προμήθεια Είδη