Διαγωνισμός

Προμήθεια Γραφειακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες Γραφείου Αντιδημάρχου στο Σεράφειο Συγκρότημα του Δήμου Αθηναίων.

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια Γραφειακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες Γραφείου Αντιδημάρχου στο Σεράφειο Συγκρότημα του Δήμου Αθηναίων.
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
05/05/2022 11:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
05/05/2022 11:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
10/05/2022 11:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
639
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

  • Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο.
  • Τρόπος πληρωμής: επί πιστώσει.
  • Μέγιστος χρόνος παράδοσης 20-25 ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης.
  • Στην προσφορά σας είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο αριθμός ΓΕΜΗ.
  • Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται στον τύπο των περιγραφόμενων προϊόντων.
  • Η παράδοση θα γίνει στο Σεράφειο Συγκρότημα του Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς & Πέτρου Ράλλη_ τ κ. 11854_ Αθήνα)_2ος όροφος (υπάρχει ασανσέρ).
  • Να υπολογισθούν στην τελική σας προσφορά τα μεταφορικά έξοδα και τα έξοδα συναρμολόγησης. 

Κωδικοί CPV

  • (39130000-2): Έπιπλα γραφείων

Υπό Προμήθεια Είδη