Διαγωνισμός

Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων(11485)

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων(11485)
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
10/05/2022 12:32
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
10/05/2022 12:32
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
18/05/2022 12:01
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
641
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Υπό Προμήθεια Είδη