Διαγωνισμός

Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων.

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων.
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
10/05/2022 13:40
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
10/05/2022 13:40
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
11/05/2022 13:40
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
642
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

 • Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο
 • Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσφέρουν το σύνολο των προϊόντων. Τμηματικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.
 • Τρόπος πληρωμής: επί πιστώσει.
 • Στην προσφορά σας είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο αριθμός ΓΕΜΗ.
 • Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται στον τύπο των περιγραφόμενων προϊόντων.
  Η παράδοση θα γίνει στη Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης_Αγ. Κωνσταντίνου 14, Αθήνα 10431 Υπόψη κας Μπούρη 2105210634 & Μαιζώνος 45 & Ψαρρών, Αθήνα 10438 Υπόψη κ. Παναγιώτη Ψαθά 6974021627
  Η μεταφορική εταιρεία θα πρέπει να γνωρίζει ότι τα προϊόντα που θα παραδοθούν πρέπει να ανέβουν με το ασανσέρ του Δήμου στον 5ο όροφο της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 14 και στο υπόγειο χώρο της οδού Μαιζώνος 45 & Ψαρρών.
 • Παρακαλώ όπως στη τελική σας προσφορά συμπεριληφθεί και το κόστος των μεταφορικών.
 • Σε πρώτη φάση θα καταθέσετε απλά την οικονομική σας προσφορά. Σε περίπτωση που είσαστε ο μειοδότης του Διαγωνισμού θα σας σας ζητηθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα, ποινικό μητρώο).
   

Κωδικοί CPV

 • (30192700-8): Γραφική ύλη

Υπό Προμήθεια Είδη