Διαγωνισμός

Προμήθεια & εγκατάσταση επιδαπέδιας κλιματιστικής μονάδας για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων του Δήμου Αθηναίων.

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια & εγκατάσταση επιδαπέδιας κλιματιστικής μονάδας για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων του Δήμου Αθηναίων.
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
26/05/2022 10:05
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
26/05/2022 10:05
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
31/05/2022 10:05
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
652
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

  • Ο εν λόγω διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση μιας επιδαπέδιας κλιματιστικής μονάδας στο Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών ΤΑΠ του 2ου ορόφου της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων του Δήμου Αθηναίων.  (Λιοσίων 22_Τ.Κ. 10438_ Αθήνα, 2ος Όροφος).
  • Απαραίτητη θεωρείται η διενέργεια αυτοψίας στον χώρο εγκατάστασης για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Υπεύθυνος Επικοινωνίας για τον ορισμό ραντεβού για την αυτοψία είναι ο κος Κρεμμύδας Περικλής τηλ. 2105277334-53. (Παρακαλώ στην τελική σας προσφορά να υπολογιστεί και το κόστος των υλικών για την τοποθέτηση του κλιματιστικού).
  • Τρόπος πληρωμής: επί πιστώσει.
  • Στην προσφορά σας είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο αριθμός ΓΕΜΗ της εταιρείας σας.

Υπό Προμήθεια Είδη