Διαγωνισμός

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ (ΑΝΑ ΜΗΝΑ & ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ) ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Τίτλος - Περιγραφή:
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ (ΑΝΑ ΜΗΝΑ & ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ) ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
30/05/2022 15:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
30/05/2022 15:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
07/06/2022 12:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
654
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

  • O Διαγωνισμός αφορά την παροχή υπηρεσιών ετήσιου καθαρισμού και απολύμανσης του ακάλυπτου χώρου στον οποίο εισέρχονται περιστέρια,στο κτίριο της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην οδό Μαιζώνος & Ψαρών καθώς δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα υγιεινής για το προσωπικό. Ο καθαρισμός & η απολύμανση θα πραγματοποιείται σε μηνίαια βάση για 12 μήνες.
  • Απαραίτηση προυπόθεση για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς είναι η διενέργεια αυτοψίας (Υπεύθυνος επικοινωνίας για τον ορισμό ραντεβού ο κος Παναγιώτης Ψαθάς 2105246225).
  • Τρόπος πληρωμής: επί πιστώσει.
  • Στην προσφορά σας είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο αριθμός ΓΕΜΗ της εταιρείας.
     

 

Ιστορικό Παρατάσεων Διαγωνισμού

03/06/2022 12:00 07/06/2022 12:00


Αιτιολογία Παράτασης

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Υπό Προμήθεια Είδη