Διαγωνισμός

Προμήθεια μελανιών για plotters για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αθηναίων.

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια μελανιών για plotters για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αθηναίων.
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
08/06/2022 16:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
08/06/2022 16:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
10/06/2022 16:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
655
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

  • Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο
  • Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσφέρουν το σύνολο των προϊόντων. Τμηματικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.
  • Τρόπος πληρωμής: επί πιστώσει.
  • Στην προσφορά σας είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο αριθμός ΓΕΜΗ.
  • Η παράδοση θα γίνει στη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας & Τεκμηρίωσης_Λιοσίων 22, Αθήνα 10438 _1ος Όροφος
    Η μεταφορική εταιρεία θα πρέπει να γνωρίζει ότι τα προϊόντα που θα παραδοθούν πρέπει να ανέβουν με το ασανσέρ του Δήμου στον 1ο όροφο.
  • Παρακαλώ όπως στη τελική σας προσφορά συμπεριληφθεί και το κόστος των μεταφορικών.
  • Σε πρώτη φάση θα καταθέσετε απλά την οικονομική σας προσφορά. Σε περίπτωση που είσαστε ο μειοδότης του Διαγωνισμού θα σας σας ζητηθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα, ποινικό μητρώο).

Υπό Προμήθεια Είδη