Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΟΛΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΟΛΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
16/06/2022 13:40
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
16/06/2022 13:40
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
22/06/2022 13:40
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
658
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

*Οι εν λόγω εργασίες περιλαμβάνουν την προμήθεια και τοποθέτηση ρολών σκίασης στο Κέντρο Κοινότητας της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων επί των οδών Μαίζωνος 45 & Ψαρών, Αθήνα 10438_Ισόγειος χώρος. 

*Απαραίτητη προυπόθεση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς είναι η διενέργεια αυτοψίας για επιμέτρηση του χώρου καθώς και προσκόμιση χρωματολόγιου (Επικοινωνία με την προϊσταμενή του Τμήματος κα Πριόβολου για την πραγματοποίηση αυτοψίας στο 2132082997 (εσωτ. 6000), καθημερινά 09:00-17:00).

 

Υπό Προμήθεια Είδη