Διαγωνισμός

Προμήθεια 20 ψηφιακών και 40 αναλογικών συσκευών για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια 20 ψηφιακών και 40 αναλογικών συσκευών για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
21/06/2022 11:59
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
21/06/2022 11:59
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
24/06/2022 13:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
660
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Το τηλεφωνικό κέντρο είναι SIEMENS RIALITIES DX και οι τηλεφωνικές συσκευές (αναλογικές και ψηφιακές) θα πρέπει να είναι συμβατές με το τηλεφωνικό κέντρο.

Οι ψηφιακές συσκευές θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά: οθόνη 2 γραμμών, δυνατότητα Ανοικτής συνομιλίας, δυνατότητα για 8 προγραμματιζόμενα πλήκτρα με οπτική ένδειξη LED κατάλληλα για την εμφάνιση της κατάστασης των γραμμών και των εσωτερικών και για τον προγραμματισμό λειτουργιών και μνημών, πλήκτρα για πλοήγηση στο menu της συσκευής, δυνατότητα ρύθμισης ήχου κτλ.

Οι αναλογικές συσκευές ζητείται να έχουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά, εκτός τα 8 προγραμματιζόμενα πλήκτρα με οπτική ένδειξη LED, κατάλληλα για την εμφάνιση της κατάστασης των γραμμών και των εσωτερικών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση θα επικοινωνήσετε με τον κ.Κυπαρίση στο 2144062700(352).

Απαραίτητη προυπόθεση είναι ο χρόνος παράδοσης να είναι 20 ημέρες το αργότερο.

Υπό Προμήθεια Είδη