Διαγωνισμός

Προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
21/06/2022 12:36
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
21/06/2022 12:36
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
24/06/2022 12:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
661
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Τα τόνερ να είναι γνήσια.

Η παράδοση να γίνει εντός 20 ημερών

Υπό Προμήθεια Είδη