Διαγωνισμός

Προμήθεια μελανιών (13738)

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια μελανιών (13738)
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
19/07/2022 11:15
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
19/07/2022 11:15
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
21/07/2022 11:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
668
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Η προμήθεια αφορα 4 4 πλήρης σειρές μελάνια για εκτυπωτή LEXMARK MC 3326.(Τα μελάνια να είναι γνήσια)

Υπό Προμήθεια Είδη